Stichting 4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen

Vrijheid geef je door!


Comité heeft als doel onder de bevolking van Enkhuizen een draagvlak creëren om op 4 en 5 mei te blijven herdenken en te vieren en met name jonge inwoners en nieuwe Nederlanders actief hierbij te betrekken.

Het comité richt zich op waakzaamheid tegen discriminatie en racisme door meer onderling begrip te vragen voor elkanders afkomst en achtergrond.

In onze multiculturele samenleving moet blijvend geïnvesteerd worden in het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is!

 

Om dit doel te bereiken wil het comité investeren in de bewustwording en kennis van mensen en een invulling geven aan zowel de herdenkingen op 4 en 5 mei als op andere momenten in het jaar. Scholen worden gestimuleerd hieraan mee te werken en tot een mogelijke adoptie van oorlogsmonumenten over te gaan.

In samenwerking met een aantal andere organisaties worden gedurende het jaar op verschillende locaties in de stad activiteiten georganiseerd om zoveel mogelijk medeburgers bij de betekenis van vrijheid te betrekken.


 

  • herdenkingsbijeenkomsten bij de oorlogsmonumenten in Enkhuizen
  • een herdenkingsbijeenkomst in de Zuiderkerk
  • de bevrijdingsvuurestafette vanuit Wageningen 
  • de multiculturele kookworkshops
  • stilstaan bij de herdenking van de Februaristaking, 25 februari 1941
  • stilstaan bij de Kristallnacht van 9 november 1938

 

‘Stichting 4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen’ benoemt mensen in haar bestuur die het doel met de daaruit voortvloeiende consequenties onderschrijven en willen ondersteunen.

 

Jaarthema 2016 'De vrijheid omarmd'

Het Jaarthema 2016 – de inspiratie voor iedereen die een herdenking of viering organiseert op of in aanloop naar 4 en 5 mei – staat online. Onder het meerjarenmotto Geef vrijheid door vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei dit jaar aandacht voor vluchtelingen en de universaliteit van verdragen.

Politiek filosoof Tamar de Waal schreef op verzoek van het comité de Jaarthema-tekst 2016: De vrijheid omarmd. Zij legt hierin de relatie tussen vluchtelingen in de Tweede Wereldoorlog en vluchtelingen nu. Ook gaat ze in op de verdragen die vluchtelingen bescherming bieden. In het themadossier vindt u aanvullende artikelen en filmfragmenten. Internationale cartoonisten uit het netwerk van de Cartoon Movement maakten cartoons over het thema.


Spanningen binnen de Turkse gemeenschap

‘Stichting 4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen’ maakt zich zorgen om de spanningen binnen de Turkse gemeenschap in ons land. Artikel uit het NRC.